Home

Nisâ Suresi Tefsiri

Nisâ Suresi Tefsiri - Diyanet İşleri BaşKanlığ

Nisâ Suresi 17-18. Ayet Tefsiri. Önceki âyetin sonunda zina suçu işleyenlerin tövbesinden söz edildiği için bu iki âyette gerçek, samimi, kabule şayan tövbenin ne olduğu ve ne olmadığı açıklanmıştır Tefsir (Kur'an Yolu) İman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanları da, içinde ebediyen kalmak üzere, altından ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Orada onlar için tertemiz eşler vardır ve onları koyu bir gölgeliğe alacağız Nisa Suresi 22. 24. Ayet Tefsiri

nİsa suresİ tefsİrİ Ayet-1 Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının

Nisa süresinin 3.ayetinde nikah hükümlerine yer verilmiştir. 2.ayetinde ise yetim hakları ve yetimlerin korunması ile ilgilidir. Nisa süresinin 23.ayetinde ise evlenilmesi haram kılınan kişiler bulunmaktadır. Ayrıca erkek ve kadın arasındaki ilişki, eşlerin birbirlerine karşı yükümlülüklerine değinilmiştir KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 4-NİSA: Bu sûre de birçok şer'î hükümleri ve teklifleri kapsamaktadır. Baş tarafında Allah'ın hakları, bütün insanlığın kardeşliği, çocuklara, kadınlara, yetimlere acıma, şefkat gösterme ve haklarının verilmesi, mallarının korunması, evlenme ve miras gibi hususlarla ilgili emirler ve hükümler ile. Muhammed Bilal Nadir Hz. (1895-1969)Ehli Sünnet üzere yazılmıştır.Seslendiren : Safa Kalender

Nisa Suresinin 59 Ayeti Tefsirini inceliyoruz. Videomuzu Paylaşınız ! Bağışlarınızla Destek Olun ! ╚ Kreosus ile Bağış https://kreosus.com/gigtv. NİSA SURESİ Medine'de nazil olmuştur. 176 âyettir. Sûreyi Takdim Nisa sûresi Medine'de inen uzun sûrelerden biridir. Bu sûre müslü-manların dâhili ve haricî işlerini düzenleyen dinî hükümleriyle doludur. Bütün Medenî sûrelerde olduğu gibi, bu sûrede de teşrî yönüne ağırlık veril­miştir. Bu mübarek sûre kadın, ev, aile, devlet ve toplumu ilgilendiren ö-nemli.

Nisâ Suresi 29. Ayet Tefsiri - Diyanet İşleri BaşKanlığ

Nisâ sûresi Medine'de nâzil olmuştur, 176 âyettir. İsmini, birinci âyette geçen ve kadınlar mânasına gelen اَلنِّسَاءُ (Nisâ) kelimesinden alır. Ayrıca bu kelime sûre boyunca sıkça tekrar edilmektedir. Mushaf tertîbine göre 4, nüzûl sırasına göre 98. sûredir Nisa Suresi 9. 10. Ayet Tefsiri Dr. Adem Ergül ile Tefsir Dersleri.www.ilamtv.co

NİSA SURESİ 53. AYET VE TEFSİRİ. 53. Yoksa onlar için mülkten bir nasip mi var?. O halde onlar insanlara bir çekirdek bile vermezler. 53. Bu mübarek âyetlerde o bir takım İslâm düşmanlarının nekadar adi nekadar kıskanç, ve İslâmiyet'ten ne kadar nefret eder olduklarını bildiriyor Nisâ Suresi 69. Ayet Meali, Arapça Yazılışı, Anlamı ve Tefsiri, islami bilgiler, dua faziletleri, ayet ve sureler tüm dini bilgiler burada

Nisâ Suresi 131. Ayet Meali, Arapça Yazılışı, Anlamı ve Tefsiri, islami bilgiler, dua faziletleri, ayet ve sureler tüm dini bilgiler burada Nisa Suresi Tefsiri. Kur'an Yolu Tefsiri kitabından Nisa Suresi Tefsiri aşağıdadır. Nisa Suresi 1. Ayet Tefsiri. Kur'ân-ı Kerîm'de ey insanlar! hitabının hedef kitlesi yalnızca müminler değil, bütün insanlardır. Bu sebeple âyette Allah'a saygısızlıktan sakının yerine Rabbinizden sakının. Nisâ Suresi 36. Ayet Meali, Arapça Yazılışı, Anlamı ve Tefsiri, islami bilgiler, dua faziletleri, ayet ve sureler tüm dini bilgiler burada Nisâ Suresi 23. Ayet Meali, Arapça Yazılışı, Anlamı ve Tefsiri, islami bilgiler, dua faziletleri, ayet ve sureler tüm dini bilgiler burada Nisâ Suresi 93. Ayetinin Tefsiri: Bu âyet-i kerîme Mıkyes b. Subâbe'nin, kardeşinin öldürülmesi üzerine işlediği cinayet hakkında nâzil olmuştur. Şöyle ki; Mıkyes ve kardeşi Hişâm müslüman olmuşlardı. Bir gün Mıkyes, kardeşi Hişâm'ı, Neccâr oğulları içinde öldürülmüş olarak buldu ve gelip Resûlullah (s.a.s.)'e durumu bildirdi. Peygamberimiz de.

Nisâ Suresi 59. Ayet Tefsiri - Diyanet İşleri BaşKanlığ

Allah yolunda savaşmak; adâlet ve hakkaniyet yolunda, göklerdeki kusursuz ilâhî nizamın benzerinin yeryüzünde de tesisi için savaşmak demektir. Allah yolunun düşmanları ise Allah'tan gayri taptıkları yalancı ilâhları, şeytanın izinde yürüyen önderleri yolunda savaşırlar Nisâ Suresi 143. Ayetinin Tefsiri: Münafıklar, iki yüzlülük yapmaları, yalan söylemeleri, mü'minler aleyhine hileler ve tuzaklar planlamaları ile güya Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Bunu yaparken ilâhî bir kamera altında bulunduklarını, yaptıkları her şeyin kaydedildiğini hiç dikkate almazlar. Halbuki her şeyi gören ve bilen Allah Teâlâ, onların tuzaklarını.

Kuran- Kerim'in 4. Suresi olan Nisa suresi kelime anlamı 'kadınlar' dır. Nisa suresi hakkında önemli bilgiler haberimizde yer alıyor. Nisa suresi meali nedir? Nisa suresi konusu, tefsiri nedir Nisâ Suresi 133. Ayet Meali, Arapça Yazılışı, Anlamı ve Tefsiri, islami bilgiler, dua faziletleri, ayet ve sureler tüm dini bilgiler burada Nisâ Suresi tefsiri için tıklayınız... Kaynak: Ömer Çelik Tefsiri. Nisâ Suresi 146. ayetinin meal karşılaştırması ve diğer ayetler için tıklayınız... PAYLAŞ: İLGİLİ YAZILAR. Nisâ Suresi 176. Ayet Meali, Arapça Yazılışı, Anlamı ve Tefsiri. Nisâ Suresi 175. Ayet Meali, Arapça Yazılışı, Anlamı ve Tefsiri . Nisâ Suresi 174. Ayet Meali, Arapça Yazılışı.

Nisâ Suresi 17-18. Ayet Tefsiri - Diyanet İşleri BaşKanlığ

 1. Nisâ Suresi 102. Ayetinin Tefsiri: Burada düşman saldırısı gibi ciddî bir tehlike ânında, durumun müsaadesi ve gereğine göre, cemâatin iki gruba ayrılarak, imâmın arkasında farz bir namazı kısaltıp nöbetleşe nasıl kılacaklarının hususi bir şekli tarif edilmektedir: İki rekâtli namazın ilk rekâtini imamla birlikte kılan birinci grup, ikinci secdeden sonra.
 2. Nisa sûresi 24. âyet ve tefsiri. 24. Sağ ellerinizin sahip olduğu müstesna olmak üzere kadınlardan kocalı olanlar da size haramdır. Bu, Allah Teâlâ'nın üzerinize bir yazısıdır. Bunlardan başka kadınları ise iffetli, zinadan sakınır olduğunuz halde mallarınızla talep etmeniz size helâl kılınmıştır. İmdi o.
 3. ler, (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet (1/5-6) diyorlardı. Bu sûrede, Fâtiha'da yer alan ilkelerin -daha ziyade kulluk ve doğru yolla ilgili- detayları üç ayrı alanda verilmektedir: a) Kadın-erkek.
 4. Nisa Suresi | İbn Kesir Tefsiri (Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla) 1 — Ey insanlar; sizi bir tek nefisten yaratan, ondan eşini vareden ve ikinizden birçok erkek ve kadın üreten Rabbınızdan korkun. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'dan korkun da, akrabalık bağını kes­mekten sakının. Muhakkak ki Allah; sizin üzerinizde tam bir gözeticidir. İlk.
 5. Yüce Allah'ın yardımı ile 'Nisa Suresi nin tefsiri bitti. [342] -----[1] Yani onun çarmıha gerildiğini iddia eltiler. Şâir ne güzel söylemiş; İlâh, Yahudi bir kulun fiiliyle çarmıha gerildiyse, o ne biçim bir ilâhtır. [2] Nisa sûresi, 4/171 [3] Muhammed Ali Es-Sudari, Safvetü't-Tefasir, Ensar Neşriyat: 1/483-484
 6. This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue Queu

Nisâ Suresi 57. Ayet Tefsiri - Diyanet İşleri BaşKanlığ

 1. --->: Nisa süresi (158-159 Ayetler) Tefsiri Nisa/159-Kitap ehlinden gerek yahudi ve gerek hıristiyan hiçbiri yoktur ki, ölümünden önce İsa'ya iman edecek olmasın, her halde edecektir, etmek mecburiyetindedir. Çünkü ölüm zamanında imanın faydası olmayacak, ve kıyamet gününde İsa onların aleyhlerine şahit olacaktır.Tefsircilerden çoğunun açıkladığına göre (hû.
 2. Ayet Meali: Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Onun için saliha kadınlar itaatkardır. Allah'ın kendilerini korumasına karşılık kocalarının gıyabında (namuslarını ve mallarını) koruyucudurlar
 3. de inmiştir. 176 âyettir. Sûre, özellikle kadın haklarından,onların hukûkî ve sosyal konumlarından bahsettiği için bu adı almı
 4. Nisa sûresi 24. âyet ve tefsiri 24. Sağ ellerinizin sahip olduğu müstesna olmak üzere kadınlardan kocalı olanlar da size haramdır. Bu, Allah Teâlâ'nın üzerinize bir yazısıdır
 5. Nisa 23. ayetin çözümü Ahzap suresinde ortaya çıkıyor umarım faydalı bir yorum olur ve anlayabiliriz
 6. Nisa Suresi 19. ayeti kerime: Ey iman edenler! Kadınlara zorla varis olmanız size helal değildir. Apaçık bir edepsizlik yapmadıkça, onlara verdiğinizin bir k..

Nisa Suresi 22. 24. Ayet Tefsiri - YouTub

Nisa Suresi Hakkında Bilgi NİSA SURESİ Sure Hakkında Bilgi Bazı bölümlerinde kadın haklarından da bahsedildiği için sure Nisa adını almıştır. Nisa, Toggle navigation. Giriş. Giriş Beni Hatırla Forum > Kur'an-ı Kerim > İslamda Kuran > Kuran Tefsiri > Güncelleme: 01.Aralık.2019, 01:03 1 @mir âb ü kil @mir. âb ü kil Üye No: 49589. Mesaj Sayısı: 2,391. Tecrübe Puanı. İşte Nisa Suresi 34. Ayet Meali ve Tefsiri Nedir sorusuna cevaplar: Nisa Suresi 34. Ayet Meali ve Tefsiri Nedir? Sorusu gündeme gelmiş durumda. İslam, kadına şiddet ile ilişkilendirmeye çalışanlara bir cevap olarak Nisa Suresi 34. Ayet Meali ve Tefsiri Nedir sorusunu İslam alimlerinin yanıtları ile anlamaya çalışalım. Nisa. Nisa Suresi Tefsiri Oku veya Dinle. Nisa Sûresi'nin ayet ayet türkçe tefsirini hem okuyabilir, hem de videosunu izleyebilirsiniz..

4. NİSA SURESİ. GİRİŞ. Nüzul zamanı: Bu sure, muhtemelen H. 3. yılın sonları ile H. 4. yılın sonları veya H. 5. yılın başları arasında geçen dönem boyunca nazil olan birçok bölümden oluşmaktadır. Nüzul tarihlerini kesin olarak belirlemek oldukça zor olmasına rağmen, ayetlerde verilen emirler, zikredilen olaylar ve bu ayetlerle ilgili hadisler sayesinde doğru. Nisâ Suresi Meali Araçları Göster/Gizle. Araçlar. Arapçasını Oku; Yazıcıya Gönder Arkadaşına Gönder ; Hata Bildir; Font Büyüt âyettir. Nisâ kadınlar demektir. Bu sûrede daha çok kadından, cemiyet içinde kadınların hukukî ve içtimaî yer ve değerlerinden bahsedildiği için adına Nisâ denmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla . 1. Ey insanlar! Siz CELÂLEYN TEFSİRİ . Celâlü'd-dîn Muhammed b. Ahmed . El-Mahallî eş-Şâfi î (ö.864/1460) (Bakara Sûresinin başından İsrâ Sûresinin sonuna kadar) ve . Celâlü'd-dîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr . es-Suyûtî eş-Şâfiî (ö.911/1505) (Kehf Sûresinin başından Nâs Sûresinin sonuna kadar ve Fâtiha Sûresi ile birlikte) 1 - FÂTİHA SÛRESİ. Mekke'de nâzil olup 7 Âyet-i.

Nisa Suresi Türkçe, Arapça Anlamı Ve Okunuşu: Nisa Duası Faydaları Ve Faziletleri (Tefsiri Ve Diyanet Meali Dinle) 05.02.2021 - 01:20 Abone ol Nisa sözcüğü Türkçe de kadın manasına gelen bir sözcük olmaktadır NİSA SURESİ Bu sure, büyük bölümüyle miras hukuku, belli derecede kan bağı olanlar arasında evliliğin yasaklanması ve evlilik ilişkileri gibi konuları kapsayan aile hayatı ile ilgili genel sorunları ve kadın haklarını ele aldığından, Nisâ (Kadınlar) olarak adlandırılmıştır. Başlangıç ayeti, insan soyunun temel bütünlüğünü ve bu bütünlükten. Nisa suresi meali, tefsiri, Ayetlerin ayetler ile açıklandığı fıtrat kitabı Kur'an- ı Kerim meali - Süleymaniye Vakf 4. Nisa Suresi 5. Maide Suresi 6. En'am Suresi 7. A'raf Suresi 8. Enfal Suresi 9. Tevbe Suresi 10. Yunus Suresi 11. Hud Suresi 12. Yusuf Suresi 13. Rad Suresi 14. İbrahim Suresi 15. Hicr Suresi 16. Nahl Suresi 17. İsra Suresi 18. Kehf Suresi 19. Meryem Suresi 20. Taha Suresi 21. Enbiya Suresi 22. Hac Suresi 23. Muminun Suresi 24. Nur.

Nisa Suresi Oku - Nisâ Suresi Anlamı, Tefsiri, Türkçe ve

onları (kadınları) vefat ettirir. 15. el mevt Nisa Suresi 34.Ayet Meali ve Tefsiri. Diyanet İşleri: Erkekler, kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta (ve ailenin geçimini sağlamakta)dırlar. İyi kadınlar, itaatkârdırlar. Allah'ın (kendilerini) koruması sayesinde onlar da gaybı korurlar. (Evlilik. Zilzal Suresi, mushaftaki sıralamada doksan dokuzuncu, iniş sırasına göre doksan üçüncü sûredir. Nisâ sûresinden sonra, Hadîd sûresinden önce Medine'de inmiştir. Mekke'de.

Nisa Suresi Okunuşu Ve Anlamı: Türkçe Tefsiri, Arapça

Nisa Suresi 3.Ayet Meali ve Tefsiri Diyanet İşleri: Eğer, (velisi olduğunuz) yetim kızlar (ile evlenip onlar) hakkında adaletsizlik etmekten korkarsanız, (onları değil), size helâl olan (başka) kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikahlayın îmân ettiler, âmenû oldular. 4. summ Nisa Suresi Türkçe, Arapça Anlamı Ve Okunuşu: Nisa Duası Faydaları Ve Faziletleri (Tefsiri Ve Diyanet Meali Dinle) 05.02.2021 - 01:20 | Son Güncelleme: 12.04.2021 - 15:47 Abone ol Nisa sözcüğü Türkçe de kadın manasına gelen bir sözcük olmaktadır

Kur'An-i Keri̇m,Elmalili Tefsi̇ri̇: Nisa Suresi

kuranikerim Nisa suresi seyyid kutub fizilalil kuran tefsiri kurani keri Nisâ 6 Nisâ Suresi 6 Ayet Kuran Mealleri Arapça Kelime Meali Latin Harfli Anlamı Tefsiri. Etiketler; kelime mealli,kelime meali,kuran meali,kuran,kuranı kerim,tefsir,arapça,türkçe; Share. Facebook. WhatsApp. Twitter. Print. Email. Önceki İçerik Âl-iİmrân Suresi 187 Ayet Arapça Metni Arapça Kelime Meali - Anlamı Tefsiri. Sonraki İçerik Nisâ Suresi 8 Ayet Arapça Metni. 4. Sure. Nisâ Suresi 34. Ayet Meali, Nisâ 34, 4:34. Erkekler, kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah, insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta (ve ailenin geçimini sağlamakta)dırlar. İyi kadınlar, itaatkârdırlar. Allah'ın (kendilerini) koruması sayesinde onlar da gaybı korurlar. (Evlilik. KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) BAKARA SURESİ. Bakara Suresi'nin tefsiri çok fazla yer kapladığı için üçe bölünmüştür. SİTE İÇİ ARAMA. Powered by . Bakara Suresi (1-96 Ayetlerin tefsiri) Bakara Suresi (97-196 Ayetlerin tefsiri) Bakara Suresi (197-286 Ayetlerin tefsiri).

4. Sure. Nisâ Suresi 136. Ayet Meali, Nisâ 136, 4:136. Ey iman edenler! Allah'a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse, derin bir sapıklığa düşmüş olur Meali: Nisâ Suresi 39. Ayet Meali, Nisâ 39, 4:39 . Öğle namazı nasıl kılınır? Öğle namazı kaç rekat? Tek sayfada tablo ve video anlatı

04 NİSA SURESİ TEFSİRİ - YouTub

Nur Suresi Oku - Nur Suresi Anlamı, Tefsiri, Türkçe ve Serpil Can on Twitter: 4/NİSÂ Suresi 136. Âyet-i Kerime Nisa Suresi Arapça ve Türkçe Oku | Dini Rehberi ADNAN OKTAR: Nisa Suresi 173'te Cenab-ı Allah: Ama iman edenler ve salih amellerde bulunanlar, bakın, iman etmek ve samimi olmak, Allah'ın üstünde durduğu iki konu. Kaçınanlar ve büyüklenenler kaçınan ve büyüklenen azamet gösterenler, onlara ecirlerini eksiksiz ödeyecek ve onlara kendi fazlından ekleyecektir de. Çekimser davrananlar ve büyüklenenler. 4. Sure. Nisâ Suresi 46. Ayet Meali, Nisâ 46, 4:46. Yahudilerden öyleleri var ki, (kelimeleri yerlerinden kaydırıp) tahrif ederek onları anlamlarından uzaklaştırırlar. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak İşittik, karşı geldik, İşit, işitmez olası! Râ'inâ derler. Hâlbuki onlar, İşittik ve itaat ettik; dinle ve bize bak deselerdi, bu. Etiket: nisa suresi tefsiri. Anasayfa » Etiket: nisa suresi tefsiri. Nisa Suresi. Nisa Suresi 4. Sure Nisa Suresi Hicretten sonra Medine'de nâzil olmuştur, 176 (yüzyetmişaltı) âyettir. Nisâ kadınlar demektir. Bu sûrede daha... 23.05.2020. 326 Bunlarıda Beğenebilirsiniz.

Nisa Suresi 59 Ayeti Tefsiri - YouTub

kuranikerim Nisa suresi safvetut tefasir tefsirlerin ozu

Nisâ Sûresi'nin Tefsiri. Nisв Sыresi'nin Tefsiri; AYETЭN AЗIKLAMASI; insan tьrьnьn цmrь ve ilk insan; ЭKЭNCЭ KUЮAK ЭNSANIN ЬREMESЭ ; AYETЭN HADЭSLER IЮIРINDA AЗIKLAMASI; AYETLERЭN AЗIKLAMASI; Эslвm ve toplumsal mьlkiyet; AYETLERЭN HADЭSLER IЮIРINDA AЗIKLAMASI; Ьз Bцlьmde Эlmо Araюtэrma; 1- Nikвh Tabiat Amaзlarэndan Biri; 2- Erkeрin Diюiye. Nisa Suresi Kuran Tefsiri 5-10 Ayetler. Prof.Dr. Şadi Eren; Nisa Suresi Kuran Tefsiri 11-14 Ayetler. ADNAN OKTAR: Nisa Suresi, 74. ayet. Şeytandan Allah'a sığınıyorum. Öyleyse, dünya hayatına karşılık dünya hayatını bırakmış, ahireti satın alanlar sadece ahireti isteyenler Allah yolunda mücadele etsinler diyor Allah. Yani işine gücüne gidip yan gelip yatma değil bu. Bakın, Allah yolunda mücadele etsinler. Ama dünya hayatına.

Zilzâl Sûresi 7-8

Nisâ Sûresi 159. ayeti ve tefsiri Kuran ve Meal

Nisa Suresi 9. 10. Ayet Tefsiri - YouTub

ADNAN OKTAR: Ya Allah, bismillah. Nisa Suresi, 172. Şeytandan Allah'a sığınırım. Mesih Hz. İsa Mesih (a.s), İbn-i Meryem ve yakınlaştırılmış (yüksek derece sahibi) melekler Cebrail, Mikail hep beraberler. Onun için özellikle belirtiyor Allah. Aynı yerdeler. Allah'a kul olmaktan kesinlikle kaçınmazlar. Hz Ana Sayfa NİSA SÛRESİ 36.-39.ayetlerin tefsiri NİSA SÛRESİ 36.-39.ayetlerin tefsiri Ahir 13.1.19. Sadece Allah'a İbadet, Ana-Babaya, Akrabalara Ve Komşulara İyilikte Bulunmak, Gösteriş İçin Harcamaktan Sakındırmak 36- Allah'a ibadet edin ve O'na hiç bir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, ak­rabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa. ADNAN OKTAR: Nisa Suresi 141'de de: Onlar sizi gözetleyip-duruyorlar diyor yani izliyor. Bu çok manidar. Şu an nasıl yapar? Şu anda işte televizyondan internetten izler münafık. Mümin de tabii izler ama o ibadet kastıyla. Münafık, kendi ahlaksızlığı ortaya ç;ıkar mı acaba diye izler. Onlar sizi gözetleyip-duruyorlar Nisa Suresi 17-18. Ayetler Tefsiri; A'raf Suresi 179-183. Ayetler Tefsiri; Enfal Suresi 24-25. Ayetler Tefsiri. Enfal Suresi 28-29. Ayetler Tefsiri; Tevbe Suresi 17-18. Ayetler Tefsiri. Tevbe Suresi 71-72. Ayetler Tefsiri; Tevbe Suresi 128-129. Ayetler Tefsiri ; Nahl Suresi 90. Ayet Tefsiri. Nahl Suresi 90. Ayet Tefsiri-2; İsra Suresindeki 12 Emir. İsra Suresi 22-39. Ayetler Tefsiri (12 Emir.

Bakara Suresi 156

Tefsir Dersi 91 (Nisâ Sûresi 1-6

This is Nisa Suresi Tefsiri (102-105) by Maruf Derneği on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them Nisa Sûresi, 86.Ayetin Tefsiri وَاِذَا حُيّ۪يتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِاَحْسَنَ مِنْهَٓا اَوْ رُدُّوهَاۜ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَس۪يباً Size bir selâm verildiğinde ya daha.. Nisa Suresi 59 Ayeti Tefsiri mp3 تشغيل . تحميل . Nisâ Sûresi 59 Ayette Geçen ülü L Emre Itaatın Bir Sınırı Var Mıdır mp3 تشغيل . تحميل . İsmail Hünerlice Hocaefendi Ile Rûhu L Furkan Dersleri Nisâ Suresi 29 34 59 Bölüm. NÎSÂ SÛRESİ TEFSİRİ(4.sure) Süleyman Karagülle. 2603 Okunma. NİSA 176 . بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم . يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا.

Nasr Sûresi Hakkında, Konusu, Nuzül Sebebi, Fazileti

CELÂLEYN TEFSİRİ Celâlü'd-dîn Muhammed b. Ahmed El-Mahallî eş-Şâfiî (ö.864/1460) (Bakara Sûresinin başından İsrâ Sûresinin sonuna kadar) ve Celâlü'd-dîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr es-Suyûtî eş-Şâfiî (ö.911/1505) (Kehf Sûresinin başından Nâs Sûresinin sonuna kadar ve Fâtiha Sûresi ile birlikte NİSA SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ NİSA SuresiNisâ Sûresi Hakkında Nisâ sûresi Medine'de nâzil olmuştur, 176 âyettir. İsmini, birinci âyette geçen ve kadınlar mânasına gelen اَلنِّسَاءُ (Nisâ) kelimesinden alır. Ayrıca bu kelime sûre boyunca sıkça tekrar edilmektedir. Mushaf tertîbine..

Helikopter Kazasında 12 Kişi Şehit Oldu | İslam ve İhsan

NÎSÂ SÛRESİ TEFSİRİ(4.sure) Süleyman Karagülle. 1188 Okunma. NİSA 18-22 . بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ . وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ. NÎSÂ SÛRESİ TEFSİRİ(4.sure) Süleyman Karagülle. 1453 Okunma. NİSA 18-22 . بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ . وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ. Ana Sayfa NİSA SÛRESİ 25.-28. ayetlerin tefsiri NİSA SÛRESİ 25.-28. ayetlerin tefsiri Ahir 5.1.19. Cariye İle Evliliğin Şartları, Fuhuş İrtikâp Ederlerse Cezası 25- Sizden kim hür ve müslüman ka­dınları nikâhla alacak bir bolluğa güç yetiremezse o halde sağ ellerinizin ma­lik olduğu mümin cariyelerden (alsın). Allah sizin imanınızı çok iyi bilendir. Kiminiz.

This is nisa suresi tefsiri (95-101) by Maruf Derneği on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them Ana Sayfa Kur'an Tefsiri. 4. Nisa . İçerikler . 52. DERS (Nisa Suresi, 1 - 6) İnsanlığın Atası; 53. DERS (Nisa Suresi, 7 - 14) Miras Meseleleri; 54. DERS (Nisa Suresi, 15 - 25) Aile Meseleleri; 55. DERS (Nisa Suresi, 26 - 42) Aile Reisliği; 56. DERS (Nisa Suresi, 43 - 48) Dinde Kolaylık; 57. DERS (Nisa Suresi, 49 - 59) Allah ve Rasulüne İtaat; 58. DERS (Nisa Suresi, 60 - 70) Tağutu.

Tekâsur Suresi Tekâsür Sûresi'nin Tefsiri. Tekâsür Sûresi'nin Tefsiri. 7.19K Views. ÂYETLERİN TEFSÎRİ 1-2. ÂYETLER: اَلْهٰيكُمُ التَّكَاثُرُۙ ﴿1﴾ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَۜ ﴿2﴾ 1-2. Çoğaltma hevesi sizi o kadar oyaladı ki, sonunda mezarlıkları dahi ziyaret ettiniz. Tekâsür sûresinin ilk iki âyetinde. NİSA SÛRESİ 105.-113.ayetlerin tefsiri Hak İle Ve Mutlak Adaletle Hükmetmek 105- Gerçekten biz sana, Allah'ın gös­terdiği şekilde insanlar arasında hük­metmen için Kitab'ı hak olarak indir­dik Âyetin tefsiri için bak:3. 3. Geceleyin kalk namaz kıl. Ancak birazı, yarısı müstesna! Gecenin yarısının azlığı, tamamına oranladır. Yahut ondan yarısından üçte birine kadar biraz eksilt. Âyet-i kerîme'de geçen Nisfehû lâfzı Kalîlenden bedeldir. 4. Yahut o yarının üzerine biraz üçte ikiye kadar ilâve et Safvetu't-tevasir Tefsiri Sure Listesi. Safvetu't-tevasir Tefsiri'nden okumak istediğiniz sureyi seçin: Kaynaklar. Bu bölüm, henüz tamamlanmamıştır. Bu sayfa hakkında yorum ekle: İsminiz: Mesajın: 13 Ağustos 2008 itibariyle, toplam: 1984986 ziyaretçi (3896311 klik) tarafından görüntülenmiştir. Reklam. Kitap Tanıtımı. Etkinlik. Şu anda hiçbir etkinlik bulunmamaktadır. Nisa Sûresi Sesli Tefsiri. Maide Sûresi. 1. ve 6. Ayet Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 7. ve 26. Ayet Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 27. ve 34. Ayet Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 35. ve 45. Ayet Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 46. ve 54. Ayet Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 55. ve 67. Ayet Tarayıcınız audio.

"Müslümana Kafir Demeyin" Hadisi | İslam ve İhsan

Nisa Suresi 25. Ayetinin Tefsiri وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَات İçinizden, imanlı hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimse, ellerinizin. Fatihâ Suresi Tefsiri Oku veya Dinle. Fatihâ Sûresi'nin ayet ayet türkçe tefsirini hem okuyabilir, hem de videosunu izleyebilirsiniz.. 4 - NİSA: Bismillahirrahmanirrahim 1. Ya eyyühen nasütteku rabbekümüllezı halekaküm min nefsiv vahıdetiv ve haleka minha zevcelna ve besse minhüma ricalen kesırav ve nisaa* vettekullahellezı tesaelune bihı vel erham innellahe kane aleyküm rakıyba 2. Ve atül yetama emvalehüm ve la tetebeddelül habise bit tayyibi ve la te'külu emvalehüm ila emvaliküm innehu kane huben kebıra. SEMAVÎ DİNLER. Haniflik ne demektir? Kabala hakkında bilgi verir misiniz? Zebur hakkında bilgi verir misiniz? 1; Hıristiyan sakramentleri nelerdir? Katolik ne demektir? Orto Dost FM Arşiv Kuran Tefsiri KURAN TEFSİRİ - 02.05.2018 - ALİ İMRAN SURESİ 198, 199 VE 200 - NİSA SURESİ 1. AYE

Müslümana Kafir Demenin Hükmü | İslam ve İhsanKimin Endişesi Âhiret Olursa, Allah, Zenginliği Onun
 • Aktuell Superlativ Duden.
 • Mastercard Währungsrechner.
 • Leibniz Gymnasium Potsdam bewertung.
 • E mail adresse groß/kleinschreibung gmx.
 • Stadt Wesel Stellenangebote.
 • Papa's Spiele kostenlos ohne Flash Player.
 • Mitteilungsblatt Altenkirchen PDF.
 • Skat lernen App.
 • Alte Karte Mazedonien.
 • IGA Park Rostock eintrittspreise.
 • Connectors English List.
 • Quote 2:1.
 • Jobs Augsburger Allgemeine.
 • Nintendo eShop PayPal.
 • 120 BV.
 • Hotel Sizilien kaufen.
 • Triumph Tiger 800 XRx 2015 specs.
 • Tattoo Maori polinesiani.
 • USA left Paris Accord.
 • ADAC Test Skoda Yeti 2.0 TDI.
 • Malala Alter.
 • RBS15.
 • SMA Funksteckdose alternative.
 • Videokonferenz Knigge PDF.
 • Duschvorhang mit Gewichten.
 • Treppenlauf muskelaufbau.
 • Media Store OSTSEE ZEITUNG.
 • Synonym Eindruck gewinnen.
 • WLAN Antenne Länge.
 • Hieronymus Bosch exhibition 2020.
 • Minecraft KnockBackFFA Plugin.
 • Death Valley.
 • Hervorstehen Synonym.
 • Armband selbst gestalten Perlen.
 • Schreibtisch klein Schlafzimmer.
 • Dozent Erwachsenenbildung.
 • Nauders Bike Card.
 • Aufwärmen ohne Geräte.
 • Outlook 2013 Suche, findet nicht alles.
 • Tegernseer Bierdeckel.
 • Am Kiefernkopf 22 Schwedelbach.